aktuellt

Välkommen till Föreningen Allmogebåtar!

Träbiten och Föreningen Allmogebåtar

Föreningen Allmogebåtar arbetar för att bevara våra gamla nordiska båttyper, samt fiskar- och båtbyggartraditioner runt dem. Detta har en såväl teoretisk som praktisk inriktning. Föreningen är ideell och har cirka 3000 medlemmar över hela Norden.
TRÄBITEN är Föreningen Allmogebåtars tidskrift som utkommer 4 gånger per år.

Träbiten 154

På luciadagen den 13 december packas julboken – Träbiten 154 – på tryckeriet av 15 medlemmar för att komma hem i brevlådan lagom till jul.  Sillabåten Karl A – från idé till verklighet är bokens namn och är en berättelse hur Sirmiones Skeppslag i Gislövs läge utanför Trelleborg har låtit bygga en traditionell bruksbåt. En hundraårig båttyp både för segel som motor (råoljemotor). En rikt illustrerad bok på 100 sidor liggande A4-format,  där såväl själva bygget i Smygehuk som hur sillabåten använts – med motor och under segel. Dessutom en fyllig historik, från medeltiden intill våra dagar; hur bonden blev fiskare och bosatte sig på den sydskånska kusten och de speciella båttyper som då har använts.  

Har du träbåt?

Du kan du få goda råd genom föreningen, dels genom våra olika tidskrifter, dels genom direkt kontakt med våra arbetslag runt om i Sverige. Med Båtsamlingarna på Bassholmen i Bohuslän och Fjäderholmarna i Stockholm kan du se hur våra allmogebåtar har använts i såväl dåtid som idag då de ligger fullt seglingsklara i sjön.

Båtsamlingarna på Bassholmen i juni 2010, den nya serviveanläggningen syns i bakgrunden och markarbeten pågår för att återställa varvsområdets karaktär!
Foto Christer Johansson

Annonser

Kommentarer inaktiverade.