Träbiten är föreningens tidskrift

Sidan är just nu under bearbetning, alla länkar och bilder fungerar just nu inte perfekt.

För att läsa en förteckning över källor och litteraturhänvisningar till Träbiten 170 ”Bonden blir fiskare, Kyrkbåt 1863”, klicka på länken nedan.

Källor och litteratur, Träbiten 170

Träbiten utkommer 4 gånger per år. Har du missat något nummer går det bra att köpa det via länken här på hemsidan.

Mer information och möjlighet att se ett utdrag ur utgåvorna kommer att läggas ut efter hand. Klicka på de TYDLIGA FRAMSIDESBILDERNA. Det är främst våra julnummer av Träbiten som vi kommer att närmare presentera. Det senaste TB 146 om Fiskebäckskil från 2009 samt ett av de äldre som fortfarande finns till försäljning TB 94, Arvid Ahlbrg – en båtmålare.

Se vårt sortiment

Dessutom finns en lista för den som söker en speciell ort eller landsdel som behandlas i ett nummer av Träbiten.

NYTT : köp av äldre nummer av Träbiten – restupplagor – längst ner i denna uppställning.

Träbiten 152, 153 och 154 se under AKTUELLT

 Träbiten 151
   
Träbiten 147  Träbiten 148  Träbiten 149 Träbiten 150
       
 Träbiten 146  Träbiten 145  Träbiten 144  Träbiten 143
       
 Träbiten 142  Träbiten 141  Träbiten 140  Träbiten 139
       
 Träbiten 138  Träbiten 137  Träbiten 136  Träbiten 135
       
 Träbiten 134  Träbiten 133  Träbiten 132  Träbiten 131
       
 Träbiten 130  Träbiten 129  Träbiten 128  Träbiten 127
       
 Träbiten 126  Träbiten 125  Träbiten 124  Träbiten 123
       
 Träbiten 122  Träbiten 121  Träbiten 120  Träbiten 119
       
 Träbiten 118  Träbiten 117  Träbiten 116  Träbiten 115
       
 Träbiten 114  Träbiten 113  Träbiten 112  Träbiten 111
        
 Träbiten 110  Träbiten 109  Träbiten 108  Träbiten107
       
 Träbiten 106  Träbiten 105  Träbiten 104  Träbiten 103
       
 Träbiten 102  Träbiten 101  Träbiten 100  Träbiten 99
       
 Träbiten 98  Träbiten 97  Träbiten 96  Träbiten 95
       
 Träbiten 94  Träbiten 93  Träbiten 92  Träbiten 91
       
 Träbiten 90  Träbiten 89  Träbiten 88  Träbiten 87

Träbiten som behandlar kustsamhälle, ort eller landsdel, helt eller delvis – topografi

För de historiskt intresserade av en ort följer här en uppställning:

Bohuslän

Hela landskapet, en resa i tid och rum, TB 128 Det Maritima Arvet, 60 sid stående A-4 format

Hönö, Arvid Ahlberg, en båtmålare, år 1880-1930, TB 94, 92 sid, liggande format

Rörö, bland lotsar och vadfiskare, år 1600-1940, TB 134, 100 sid liggande format

Rörö, Plattbönnare från Rörö, 1930-talet, TB 124, 44 sid

Marstrand, Storsjöfisket, år 1550-1860, TB 138, 108 sid, liggande format

Marstrand, Från när och fjärran, Sjörövarn på Hjärterön, TB 141

Klädesholmen, Storsjöfisket se ovan

Klädesholmen, Bohuslänska båtar, TB 122, 100 sid, liggande format

Hakenäset, Tjörn, Bohuslänska båtar, se ovan

Herrön och Grönskären, Tjörn, Bohuslänska båtar, se ovan

Sundsby (Margareta Huitfeldt), Tjörn, Fiskebäckskil TB 146, 100 sid, liggande format

Mollösund, Storsjöfisket se ovan

Mollösund, M. vid sekelskiftet 1900 av Anna Seldén, TB 53, slutsåld

Käringön, Från när och fjärran, Berättelsen om … Atalantas bärgning 1828, TB 141

Käringön, Jacob Häggs teckningar, 1880-talet, TB 118, 108 sid, liggande format

Brandalen. Orust, Båtar och båtbyggare, år 1860-1900, TB 10-11, utsåld

Hålebäcken, Tosejlarn, år 1800-2000, TB 110, 100 sid, liggande format

Hälleviksstrand, H. slip och varv, år 1900-1999, TB 106, 90 sid, liggande format

Kungsviken, K. båtbyggarort på Orust, år 1850-1930, TB 38, utsåld

Gullholmen, Olof Hansson berättar, TB 27, A-5 format, utsåld

Gullholmen, Dörjet på Doggern, år 1880-1930, TB 62, utsåld

Gullholmen, Arvid Ahlberg, en båtmålare, se ovan

Gullholmen, Jacob Häggs teckningar, se ovan

Gullholmen, Från när och fjärran, En filmsaga: Olle Jacob – en havets hjälte 1930-tal, TB 141

Grundsund, Kustfiske, år 1940-1970, TB 73,

Grundsund, Bohuslänska båtar, se ovan

Grundsund, Bilder från ett fiskeläge, år 1800-1940, TB 133, 40 sid

Fiskebäckskil, Carl Wilhelmson, målaren från F. TB 66, liggande format, slutsåld

Fiskebäckskil, F., år 1500- 2009, TB 146, 100 sid, liggande format

Bassholmen, Bolinders på B., 1800-1955, TB 126, 88 sid, liggande format

Lysekil, Storsjöfisket, se ovan

Smögen, På Carl Häller och Lars Strannes tid, år 1850-1919, TB 102, 100 sid, liggande format

Fjällbacka, F. tidsbilder från ett kustsamhälle, år 1500-1930, TB 140, 48 sid

Väderöarna vid Fjällbacka, Ilse, en gammal lotsbåt från V. TB 142, 150 sid, stående 24,5×19,5

Galtö, Stjärns båtbyggeri på G., år 1900-1950, TB 93, utsålt

Koster, Kosterbåtar och båtbyggare, år 1800-1950, TB 20, utsåld

Träbitens olika format

Nr 1-34 stående A-5 format d v s 21×15 cm

Nr 35-137, nästan fyrkantigt 20,5×21,2 cm

Nr 139- , stående 24,5×18,0 cm

Det liggande formatet på årsböckerna: 22,0×27,5 cm

Äldre nummer av Träbiten – små restupplagor

Nr 4-33  A-5 format

4. Bohusjullar

7. Dorisar

13. Bassholmen 1976

17. Bassholmen 1977

19. Stockbåtar

21. Tjustökan

22. Bassholmen 1978

24. Spririggen, första utgåvan

25. Bassholmen 1979

27. Olof Hansson Gullholmen berättar

30. Bassholmen 1980

32. Arne Tärnström båtbyggare Bergkvara

33. Temanummer Åland

34. Bassholmen 1981

25 kronor styck samt portokostnad 20 kr, vid köp över 100 kr ingen portokostnad!

Erbjudande av ovanstående: De sex första åren på Bassholmen 1976-1981:100 kr

                     

Nr 36 – 137 Fyrkantigt format  – 21×20,5 cm – där ej annat anges:

36. Båtar på Bassholmen I

39. Verksamhetsåret i FAB 1982

41. Båtar på Bassholmen II

47. Verksamhetsåret i FAB 1984

51. Verksamhetsåret i FAB 1985

52. Två bådökor från Harstena

55. Verksamhetsåret i FAB 1986

56. Underhåll av träbåtar, andra upplagan

57. Erik Turessons modellbåtar

58. Båtar från Runö, årsnummer

59. Verksamhetsåret i FAB 1987

61. Hur man bygger en plattbottning

63. Verksamhetsåret i FAB 1988

64. Spririggen, första utgåvan

65. Båtmuseet i Galtabäck

69. Mårtenssons båtbyggeri i Blekinge, del 2

70. Verksamheten i FAB 1990 – liggande A-4

76. Roddsumpar i Tjust, liggande A-4

78, Makrillgarnbåten Blixten, del 2 – årsbok liggande A-4 format,  125:-

79. Verksamhetsåret i FAB 1992

80. Träbåtar idag

81. Båtbyggare i Bohuslän

83. Verksamhetsåret  1993

85. Skutföreningarna i Bohuslän

89. Olle Andersson i Hålebäcken bygger en julle

91. Verksamhetsåret i FAB 1995

92. Två nybyggda båtar, lillöka och markensbåt

95. Verksamhetsåret i FAB 1996

96. Aluett, i kung Valdemars segelled, 1996

100. Allmogebåtar i Sverige (FABs båtar, inneh. förteckn. TB) liggande A-4

101. Allmogebåtar från Bohuslän

108. Ålbottengarnfiske i Truseryd, Blekinge

109. Underhåll av träbåtar, fjärde utgåvan

111. Föreningsåret 2000

119. Föreningsåret 2002

123. Föreningsåret 2003

127. Föreningsåret 2004

135. Föreningsåret 2006

40 kronor styck – vid köp av minst 4 nr 25 kr styck, eller enligt överenskommelse vid större beställningar.

Erbjudande: 20 år med FAB, 1984-2004; 16 nr enligt ovan: 250 kronor.

Annonser