ÅRSMÖTET

Årsmötet 2012

Så har då Föreningen hållit sitt 37:e årsmöte. Och två helt olika synpunkter framfördes:

stående ovationer borde styrelsen få, då resultatet och förvaltningen var över all förväntan, var kommentaren från de yngsta på mötet

– medan några av de äldre gav kritik på båtarnas skötsel och hur de brukas.                            

Det var bra att det inte var tvärtom…

Och på tal om ålder så omvaldes hälften av styrelsen (tre av sju) med en medelålder en bit under 50 år, vilket är ganska ovanligt i den här typen av föreningar.  De övriga fyra är i snitt nyblivna pensionärer  – troligen ganska pigga och sega gubbar, då de på sina reportageturer har beskrivits som att de ”aldrig står still” eller ”ställer upp i alla väder från stiltje till kuling” samt ”himst vad han hoppar i båd” (kommentar från Skåne). De blir inte heller svaret skyldiga vid ohemula påhopp. Man måste förstå att vi vårdar ett kulturarv på Bassholmen och att båtarna är en del av ett museum och inte avsedda för medlemmarnas privata bruk.

ÅRSMÖTET i Föreningen som hölls lördagen den 21 januari 2012 lockade 50 medlemmar till Bohusläns Museum i Uddevalla. Med tanke på snön och det hala väglaget var det en god uppslutning. Efter de odramatiska förhand-lingarna visades bilder från året som gått och då främst verksamheten på Bassholmen, där det fortsatta arbetet med Slipen och LL 87 Norden är de två projekten som nu går in i sina slutskeden.

Styrelsen tackades för ett gott arbete under året som gått och svarade med att tacka medlemmarna för deras stöd och den positiva välvilja som de visar.

Årets första nummer av Träbiten kommer som vanligt att behandla året som gått, medan här följer ett sammandrag.

Verksamheten 2011

Året började med hård frost och djup snö och slutade med högt vatten – ibland upp över våra bryggor! Däremellan har vädret varit ovanligt gynnsamt för vår verksamhet ute på ön. Nåja, det har blåst till och från också alltifrån augusti (det gällde då att reva sina segel), men inga nämnvärda stormskador har detta orsakat oss ännu. Det lär dock komma mer vind!

Träbiten har däremot haft en ”lugn resa”, från Bassholmen och dess omgivningar till Göteborgs Södra skärgård, ut till Käringön för att slutligen hamna i Skåne med julboken.     Det gör sig visserligen inte själv, för att citera Olle i Hålebäcken, men med allt fler goda medarbetare har detta  givit resultat, vilket förhoppningsvis även märks på årets utgåvor. Försäljningen via vår lokal i Uddevalla av alla våra saker har varit ovanligt god. Dessutom har det inkommit penninggåvor på 27 tkr till Träbiten från våra medlemmar, en rejäl ökning.

 

Bassholmen. Med nya toaletter på ön har antalet besökande båtar ökat, vilket vi kan utläsa på elanvändningen vid bryggan. En fin försäsong medverkade till att sommarsäsongen kom igång som planerat; båtarna i hamnbassängen välsköldrade och riggade, nya utställningar inomhus i museet, bostadshusen välfyllda med idoga vaktmästare till museet, god försäljning över hela säsongen, en fin och välarrangerad aktivitetsdag och inte minst ekonomin som gick ihop (endast -33 kronor och 43 öre i underskott) och detta utan bidrag från VG kulturnämnd! Detta är tack vare mångas medverkan till det goda resultatet och då inte minst från en intres-serad publik som återvänder år från år, såväl från hela riket som från våra grannländer. Symbolen för detta var de tre äldre männen från Flensburg, som återvänder varje år, och satte segel vid bryggan i sin tvåmastade yawl innan de kryssade ut.

LL 87 Norden är ett pågående projekt som tillför oss nya erfarenheter vad gäller renovering av en gammal bruksbåt; det tar längre tid än beräknat om det skall bli bra. Laban Andersson gör här ett förtjänstfullt arbete utanför de ordinarie arbetsdagarna med byte av räckstöttor, delar av skarndäck, m m. Dessutom lyftes råoljemotorn ombord i höstas så nu står den lilla jakten på slipen i väntan på ett nytt arbetsår.

Slipen. Det andra stora projektet på ön går nu in i ett slutskede efter ett förtjänstfullt arbete av den ordinarie arbetsstyrkan med Åke Eriksson som projektledare. Mycket tack vara honom fick vi ett nytt bidrag från Riksantikvarieämbetet, nu  på 140 tkr till slipbanorna. Två firmor har arbetat med detta; att i vaskingen förbättra och/eller byta ut underlaget för rälsen. Det är ett arbete som vi knappast kan göra med ideella kraftansträngningar då det fordrar special-utrustning.  Det är nu slutfört och slipbanorna har sedan provats och sliptagningen fungerar väl när våra båtar har tagits upp för vinterförvar.

Segelmakaren Harald Karlsson i Rönnäng har levererat ett nytt segelställ till Blixten i Clipper Canvas, ett bomullsliknande material.  Det står, som Haralds segel brukar göra, som hand i segelsömmarhandske! På vår segeltur till kulturdagarna i Marstrand i mitten av augusti kunde vi konstatera att seglet även gjorde rätt för sig i dåligt väder på hård kryss över fjorden mellan Åstol och Marstrand. En för övrigt mycket trevlig tur och synnerligen välarrangerat evenemang där Blixten väckte uppmärksamhet som den enda seglande bruksbåten.

Annonser