Arbetsdagar

Aktuellt på Bassholmen

Juni arbetsdag

Till Arbetsdagen kunde Kjell Fjellsson räkna in 28 personer som satt bänkade på cementplanen vid hamnbassängen. Försommarväder och en grönska på ön som nästan aldrig förr – värme, rikligt med regn och åter värme – då växer det bra. Flera hade kommit med egna båtar och några bodde i husen då det blev en långhelg. Helena och Kjell från Lund var de som hade kommit den långa vägen.

Norden stod på slipen sedan några dagar, klar för ett mindre bordbyte midskepps, därpå bottenmålning, den sjösattes sedan på Nationaldagen! Kjell Jakobssons snipa, ett jämngammalt ekbygge med Skandiamotor, som tidigare varit hans fars bruksbåt i drygt trettio år – se TB 73 – stod bredvid för att sköldras på slipen.

Leif, vår mastmästare, klädde Blixtens mast med vant och fall, en ansenlig mängd, medan en arbetsstyrka fick visa musklerna då de tog in barlasten till båten, ca 5 ton. Nåja, de har kranen till hjälp. Därefter lyftes masten på plats, och båten riggades färdig, durkar och övriga inventarier togs ombord.

I hamnbassängen ballastades samtliga av de seglande båtarna, ett tiotal, som också mastades och man lade i durkar, åror, mm. Vissa förberedelser gjordes inne i museet inför öppethållandet. En del återstår dock – men så brukar det alltid vara.

Den bästa nyheten tar vi sist – slipen fungerar! Motorn sattes igång, vattentrycket sattes på och cylindern rörde sig. Laban ropade ivrigt: Ni måste komma och titta!

Slipgänget: fr v William, Erik, Edmund, Janne och Åke

Efter många års förberedelser, detaljplanerande, renoverande, återskapande och idog envishet – fungerar slipen och den lilla förvagnen rörde sig. Visserligen återstår en del, som tätning och finjustering, men de fem männen i kyrkan (i sliphuset) var nästan lika andäktiga som de vid genombrottet i Sankt Gotthardstunneln. Nöjdast var nog Åke Eriksson som aldrig har tvivlat, utan ständigt uppmuntrar sin gubbar, yrkesmän alla med olika specialiteter.   2011-06-12/sf

foto i juni Christer Johansson

Bassängen i maj månad – båtarna har sjösatts men saknar ballast.

Efter det att båtarna har sjösatts i april och maj är nu hamnbassängens bryggor fullt utnyttjade. Alla båtarna flyter nu som de ska – efter ett par dagar som det tar för dem att trutna. Vi tätar inga av våra båtar med konstlade medel, kanske lite talg ibland, som dock trycks ut där träet sväller. Inga andra tätningsmedel som blir hårda när de torkar – det är kortsiktigt och som man får besvär med det flera år efteråt.

Båtarna ligger där i väntan på nästa moment; ballast som skall läggas i, durkar m m som skall på plats samt riggning.  Det blir på juni månads arbetsdag den 4 juni. En hel del småjusteringar hinner vi dock med innan dess på någon extra dag eller helg då aktiva medlemmar söker sig ut till ön. Oftast i en tid som många tycker är den bästa på året – när den grönskande naturen blir alltmer intensiv, med fågelliv och västergök som ständigt hörs på avstånd från Vägeröd dalar på Skaftö kanske.

”Slipgubbarna” ligger inte precis på latsidan i maj månad. De gör extrajobb, fint som grovt för att få slipmaskineriet igång. Vi har fått ytterligare medel av Riksantikvarien för att förstärka slipbanorna, de första känsliga metrarna utanför sjökanten, vaskingen – där vi räknar med att få ta hjälp av ett extern företag i dykeribranschen. En offert från dem svarar mot det sökta bidraget, vilket vi hoppas skall vara fullt tillräckligt.

Uppgifter om sommaruthyrningen utsändes i dagarna. Denna uthyrning är till för att hålla museet öppet och sköta anläggningen under tiden 20 juni till 20 augusti och för en trevlig vistelse på ön för dessa våra medlemmar som kommer från hela Sverige. Resterande tider av sommarsäsongen reserveras husen för att göra nödvändigt underhåll på dem. Dessutom tillgänglighet för de aktiva medlemmar som gör extra arbetsinsatser. Även husrum för Arbetslag och andra, oss närstående sammanslutningar, t ex Hembygdsförbundet, för möten och studiebesök på för- och eftersäsongen.

21 maj 2011/sf

 Arbetsdagen i maj 2011

Efter sommarvärmen vid påsk kom aprilvädret åter med kalla nätter och hagelbyar, men till vår arbetsdag lördagen den 7 maj hade sommaren kommit åter.

En arbetssugen styrka på 30 personer, män och kvinnor klarade i stort av de planerade sysslorna som är nödvändiga: bottenmåla och sjösätta cirka femton båtar samt göra bostadshusen beboliga. Dessutom en hel del annat: justeringar av däckstöttorna på Norden, dragningar av elledningar (vi har två synnerligen behöriga) med tillhörande uppsnyggning runt byggnaderna,

slipjobben som fortsätter och förberedelser för sommarens utställningar i museet. Dessutom virkade Eva grytlappar till försäljning och lotteri och Ingvar (nedrest från Järfälla!) splitsade tampar till båtarna; allt med flinka fingrar.

Båtarna ligger nu på plats i hamnbassängen – några av de äldsta (70 – 100 år) läcker förstås de första dagarna, men de flesta är förvånansvärt täta då vintern var skonsam i avsaknad av sträng frostnare.

Dessutom kan vi glädja oss åt att SERVICEANLÄGGNINGEN har varit igång under våren – vilket har gjort toalettbesöken betydligt varmare.

2011-05-09/sf

Annonser