Båtunderhåll

Underhåll, skötsel och därmed bevarande av våra nordiska allmogebåtar är Föreningens viktigaste uppgift när det gäller den praktiska delen av vårt arbetet.
I Träbiten nr 145 ger Kjell Fjellsson råd och anvisningar för underhåll av en träbåt. Han arbetsmetod grundar sig på snart femtioårig praktisk arbete, inte minst den erfarenhet han fått genom storskalig hantering av Båtsamlingarna på Bassholmen, vars båtvård han varit ansvarig för alltsedan starten år 1976.

Mer information kommer innan vårarbetet börjar att läggas in på denna sida.

Riggtyper

Båttyper

Annonser