Bli medlem i föreningen

Medlemsavgiften för år 2017 är 250 kronor.
Betalning via föreningens postgiro 202 85 -3. En extra portoavgift tillkommer för medlemmar utanför Sverige. Vi ber våra nordiska medlemmar inbetala avgiften på respektive lands postgiro.

För att underlätta föreningsarbetet hjälper Du bäst till genom att…

  • inbetala medlemsavgiften snarast eller senast 15 mars.
  • alltid skriva namn och adress tydligt på inbetalningskortet.
  • notera ditt medlemsnummer i rutan på inbetalningskortet.

Numret finns ovanför ditt namn och till höger på adressetiketten. OBS! Skriv ej enbart postgironummer som avsändare! Vi tackar på förhand för att Du på detta sätt underlättar vårt arbete med medlemsregistret.

Betalning via Internet
Vill du betala din medlemsavgift via internet går det naturligtvis också bra. Gör du en extra beställning utöver medlemsavgiften skriv då gärna ut två betalningar då det inte kostar dig något extra och du får mer plats för meddelande.
Är du registrerad medlem skriv namn och gärna medlemsnummer. Är du nytillkommen – skriv NY MEDLEM som meddelande.
Föreningens postgiro nr är 202 85 – 3.
Annonser